Page content

Verbruikleen versus bruikleen

Verbruikleen versus bruikleen

Verbruikleen wordt in de veertiende titel van boek 7A Burgerlijk Wetboek met het opschrift “Van verbruikleening” gedefinieerd. De termen bruikleen en verbuikleen zijn nauw aan elkaar verwant maar toch niet hetzelfde en moeten dus van elkaar onderscheiden worden.

Wat is verbruikleen?

Verbruikleen is een overeenkomst waarbij de ene partij aan de andere partij een zekere hoeveelheid van verbruikbare goederen afgeeft, onder de voorwaarde dat de laatstgenoemde even zo veel, van gelijke soort en hoedanigheid teruggeeft.

Deze definitie volgt uit artikel 7A:1791 BW.

De “verbruikbare goederen” uit de bovenstaande definitie kunnen bestaan uit een geldsom, een bepaalde hoeveelheid of een bepaald aantal roerende zaken. Kenmerkend hierbij is dat de betreffende roerende zaken vervangbaar dienen te zijn.

Verbruikleen komt – net als bruikleen – veel voor als vriendendienst. Een voorbeeld van verbruikleen als vriendendienst is het lenen van een kopje suiker of een fles wijn bij de buren, onder de belofte dit later weer terug te brengen. Wanneer het kopje suiker later wordt teruggebracht zullen dit uiteraard fysiek niet dezelfde suikerkorrels zijn. Dit geldt ook voor de geleende fles wijn. De geconsumeerde fles wordt bij het terugbrengen vervangen door een fles van hopelijk gelijkwaardige kwaliteit.

Leningovereenkomst: bijzonder vorm van verbruikleen

De toepassing van verbruikleen gaat echter veel verder dan vriendendiensten. Dit komt met name omdat de overeenkomst van geldlening een bijzondere vorm van verbruikleen vormt. Alle vormen van kredietverstrekking zijn dus speciale soorten verbruikleenovereenkomsten.

Verschillen verbruikleen en bruikleen

Het meest kenmerkende verschil tussen bruikleen en verbruikleen is dat bij bruikleen dezelfde zaak na afloop teruggeven dient te worden. Bij verbruikleen wordt na afloop niet hetzelfde maar iets gelijkwaardigs teruggegeven.

Daarnaast mag er bij bruikleen nooit sprake zijn van een tegenprestatie in ruil voor het gebruik. Bij verbruikleen is een tegenprestatie wel mogelijk. Denk in dit verband maar aan de rentevergoeding over een geleende geldsom.

Bruikleencontract gratis voorbeeld
Wil je zelf een bruikleenovereenkomst opstellen? Download dan nu direct ons gratis Word-template.
Je gegevens zijn veilig. Wij hebben ook een hekel aan spam.
Vincent Jongedijk
Vincent is de oprichter, eigenaar en het gezicht van Overeenkomst.nu. Hij heeft in 2000 zijn studie bedrijfseconomie en in 2013 zijn studie milieurecht voltooid aan de Universiteit van Tilburg.Vincent is sinds 2004 zelfstandig ondernemer en werkt met name voor vastgoedbeleggers, vastgoedhandelaren, beheerders, projectontwikkelaars en diverse makelaarskantoren.Vincent beheert enkele vastgoedportefeuilles, adviseert op het gebied van vastgoedexploitatie en ruimtelijke mogelijkheden en procedeert als jurist in huur- en bestuursrechtzaken.

Comment Section

0 reacties op “Verbruikleen versus bruikleen

Plaats een reactie


*