Page content

Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden

In de garantievoorwaarden van een contract staat vermeld wanneer en hoe een afnemer van een product of dienst in aanmerking kan komen voor de garantie van de leverancier of producent. Bij het opstellen of beoordelen van garantiebepalingen is het van belang om steeds na te gaan of de betreffende bepalingen niet in strijd zijn met wettelijke (consumenten) bepalingen.

Indien garantiebepalingen zijn opgenomen in algemene voorwaarden is het bovendien van belang dat deze bepalingen niet onredelijk bezwarend zijn, bijvoorbeeld doordat ze voorkomen op de grijze of zwarte lijst.