Page content

Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden zijn bepalingen in een overeenkomst die weergeven wat er tussen de contractpartijen is afgesproken over de wijze waarop er over en weer betaald dient te worden.

Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan:

  • De betalingstermijnen
    Wanneer dient er betaald te worden? Dit kan een datum of een bepaald bereikt doel zijn. Bijvoorbeeld: dertig dagen na de factuurdatum.
  • De hoogte van de te betalen som
    Hoe veel dient er betaald te worden? Dit kan een vaststaand bedrag zijn, maar ook een formule, of een – al dan niet variabel – percentage.
  • De betaalwijze
    Hoe wordt er betaald? Bijvoorbeeld contant, per bank, per check of per Bitcoin.