Page content

Vermogensrechten

De juridische definitie van een vermogensrecht volgt uit de wet, namelijk artikel 3:6 Burgerlijk wetboek:

Rechten die, hetzij afzonderlijk hetzij tezamen met een ander recht, overdraagbaar zijn, of er toe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen, ofwel verkregen zijn in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel, zijn vermogensrechten

  Comment Section

  1 reactie op “Vermogensrechten


  Door M.P. Bos op 19 november 2018

  valt een schenking onder “goederen”?

  Plaats een reactie


  *