Page content

VAR verklaring

VAR verklaring

VAR betekent Verklaring Arbeidsrelatie. Een dergelijke verklaring wordt op verzoek door de Belastingdienst afgegeven. Hiermee geeft de Belastingdienst aan wat de status is van de zelfstandige (freelancer, zzp’er, ondernemer). Een VAR verklaring is voor een zelfstandige niet verplicht maar vooral bij ondernemers die alleen werkzaam zijn wordt een VAR door opdrachtgevers vaak als voorwaarde gesteld. De VAR-wuo vrijwaart de opdrachtgever nagenoeg volledig voor het risico van loonheffingen en premies.

Verschillende VAR verklaringen

Er bestaan verschillende VAR verklaringen:

  • VAR-wuo: Deze verklaring geeft aan dat de Belastingdienst de zelfstandige voor 100% als ondernemer ziet en de inkomsten als Winst uit Onderneming beschouwd. Opdrachtgevers hebben met deze verklaring de meeste zekerheid dat ze geen loonheffingen en/of sociale premies hoeven te betalen over de vergoeding.
  • VAR-row: Aan deze verklaringen kan een opdrachtgever geen rechten ontlenen over het ondernemerschap van de zelfstandige. De opdrachtgever moet per geval en opdracht zelf beoordelen of er sprake is van zelfstandigheid of van een dienstverband en afhankelijk daarvan al dan niet loonheffing en premies inhouden en afdragen.
  • VAR-dga: Deze verklaring heeft dezelfde strekking als de VAR-wuo maar geldt voor de directeur/grootaandeelhouder van een BV.

Aan de hand van een door de zelfstandige in te vullen aanvraagformulier bepaalt de Belastingdienst welke VAR verstrekt kan worden. Deze VAR is steeds 1 jaar geldig en moet ieder jaar opnieuw worden aangevraagd.

Veranderingen in 2015

Mogelijk wordt de Verklaring Arbeidsrelatie binnenkort vervangen door de Beschikking geen loonheffingen (BGL). De BGL wordt meer toegespitst op de specifieke werkzaamheid binnen een opdracht dan voorheen. De aanvraag, thans 3 vragen, wordt uitgebreid met 15 vragen specifiek gericht op de relatie met de opdrachtgever. De aanvraag kan enkel nog digitaal worden aangevraagd.

Nieuw is tevens dat de opdrachtgever de juistheid van de antwoorden van de zelfstandige moet controleren en nagaan of deze passen binnen de werkzaamheid in zijn opdracht. Als de antwoorden niet juist blijken te zijn voor zijn opdracht, vervalt voor de opdrachtgever de vrijwarende werking van de BGL.

Deze veranderingen betekenen in ieder geval:

  • Meer administratieve belasting voor opdrachtgever en opdrachtnemer;
  • Langere onzekerheid over de status van de zelfstandige en de verstrekte opdracht.

Wat nu al te doen?

De zelfstandige kan zich nu al voorbereiden op deze verandering door te zorgen dat zijn zelfstandigheid zo duidelijk mogelijk is (zoals meerdere opdrachtgevers, bewijs van debiteurenrisico etc). De opdrachtgever moet zorgen dat de standaard freelance overeenkomst tijdig worden aangepast vanwege deze gewijzigde status van de VAR-wuo en vernieuwde werkwijze. Ook zal de opdrachtgever zich moeten voorbereiden op de noodzakelijke extra aandacht bij het inhuren van freelancers en zzp’ers voor controle van de VAR.