Page content

Schenking

Schenking is de overeenkomst om niet, die ertoe strekt dat de ene partij, de schenker, ten koste van eigen vermogen de andere partij, de begiftigde, verrijkt.

Het tot een bepaalde persoon gericht schenkingsaanbod geldt als aangenomen, wanneer deze na er van kennis te hebben genomen het niet onverwijld heeft afgewezen.

(Artikel 175 Boek 7 Burgerlijk Wetboek)

 

Het begrip schenking is nauw verwant aan het ruimere begrip gift.

Bij een schenking is sprake van een overeenkomst (wederzijdse overeenstemming), terwijl een gift uit een eenzijdige handeling kan bestaan.

    Comment Section

    0 reacties op “Schenking

    Plaats een reactie


    *