Page content

Proeftijd

Proeftijd

Werkgever en werknemer kunnen afspreken dat het begin van een arbeidsovereenkomst een proeftijd, of proefperiode, geldt. Een dergelijke afspraak in een arbeidsovereenkomst wordt proeftijdbeding genoemd. Als bijvoorbeeld de samenwerking in die periode toch tegenvalt of de vooruitzichten van het bedrijf veranderd zijn, kan zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst snel en eenvoudig beƫindigen.

Tijdens de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst per direct worden opgezegd. Hierbij hoeft geen rekening gehouden te worden met een opzegtermijn. Ook is voor de werkgever geen toestemming van UWV Werkbedrijf nodig. Tenslotte hoeft geen reden te worden opgegeven voor een ontslag in de proeftijd.

Voorwaarden proeftijdbeding

Om misbruik te voorkomen gelden een aantal voorwaarden voor een geldig proeftijdbeding:

  • Het proeftijdbeding moet schriftelijk worden overeenkomen;
  • De proeftijd moet voor de werkgever en werknemer even lang zijn;
  • De proeftijd bedraagt maximaal 2 maanden bij vaste contracten en bij tijdelijke contracten langer dan 2 jaar;
  • De proeftijd bedraagt maximaal 1 maand voor tijdelijke contracten korter dan 2 jaar.

Wijzigingen regeling proeftijd per 1 januari 2015

Vanwege de invoering van de Wet Werk en Zekerheid zijn de voorwaarden voor een proeftijdbeding vanaf 1 januari 2015 gewijzigd. In tijdelijke arbeidsovereenkomsten voor maximaal 6 maanden mag geen proeftijd meer worden afgesproken. Voor het overige blijven de voorwaarden ongewijzigd. In tijdelijke arbeidsovereenkomsten van bijvoorbeeld 1 jaar kan nog steeds een proeftijd worden afgesproken van maximaal 1 maand.