Page content

Grondexploitatiekosten

Grondexploitatiekosten

Grondexploitatiekosten zijn kosten die een gemeente moet maken in verband met de aanleg van voorzieningen van openbaar nut, zoals ontsluitingswegen, riolering, openbaar groen, afvalcontainers en dergelijke. Sinds 1 juli 2008 bevat afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening een regeling die het mogelijk maakt dat een gemeente in alle gevallen dergelijke kosten op een ontwikkelaar zou moeten kunnen verhalen die van dergelijke voorzieningen gebruik maakt of anderszins profiteert.

De afspraken die in dit kader tussen gemeente en projectontwikkelaar gemaakt worden, worden vastgelegd in een grondexploitatieovereenkomst.

 

 

 

Comment Section

0 reacties op “Grondexploitatiekosten

Plaats een reactie


*