Page content

Bankgarantie

Bankgarantie

Een bankgarantie is een verbintenisrechtelijke zekerheid waarbij een bank zich verplicht om bij eerste verzoek de partij die als begunstigde onder de garantie is aangewezen een overeengekomen bedrag uit te keren.

De bank mag zich daarbij in principe niet mengen in de vraag of er door de begunstigde een terecht beroep op de garantie is gedaan.

Comment Section

0 reacties op “Bankgarantie

Plaats een reactie


*