Page content

Aanneming van werk

Aanneming van werk is een contractvorm die in artikel 750, Boek 7 Burgerlijk Wetboek als volgt wordt gedefinieerd:

Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld.

 

 

 

    Comment Section

    0 reacties op “Aanneming van werk

    Plaats een reactie


    *