Page content

290-Bedrijfsruimte

290-Bedrijfsruimte

Een synoniem voor 290-bedrijfsruimte is middenstandsbedrijfsruimte, of detailhandelsbedrijfsruimte. In gewoon Nederlands gaat het hierbij meestal om een winkelruimte of een horecaruimte.

Juridische definitie 290-bedrijfsruimte

De term 290-bedrijfsruimte is een verwijzing naar lid 2 van het wetsartikel 290 uit boek 7 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (afgekort: art. 7:290 lid 2 BW).

Dit artikel luidt als volgt:

Onder bedrijfsruimte wordt verstaan:
a. een gebouwde onroerende zaak of gedeelte daarvan, die krachtens overeenkomst van huur en verhuur is bestemd voor de uitoefening van een kleinhandelsbedrijf, van een restaurant- of caf├ębedrijf, van een afhaal- of besteldienst of van een ambachtsbedrijf, een en ander indien in de verhuurde ruimte een voor het publiek toegankelijk lokaal voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening aanwezig is;
b. een gebouwde onroerende zaak of gedeelte daarvan die krachtens zulk een overeenkomst bestemd is voor de uitoefening van een hotelbedrijf;
c. een onroerende zaak die krachtens zulk een overeenkomst is bestemd voor de uitoefening van een kampeerbedrijf.

De wet spreekt dus over “bedrijfsruimte” waar een detailhandelsruimte of horecaruimte wordt bedoeld. Dit levert verwarring op met het dagelijks taalgebruik. In gewoon Nederlands wordt namelijk met een bedrijfsruimte meestal een kantoorruimte of een opslagruimte bedoeld, terwijl dit in juridische zin nu juist geen bedrijfsruimten in de zin van artikel 7:290 BW zijn!

    Comment Section

    0 reacties op “290-Bedrijfsruimte

    Plaats een reactie


    *