Page content

E-mail disclaimer Overeenkomst.nu

De informatie die u per e-mail van Overeenkomst.nu ontvangt en de daarbij eventueel bijgevoegde bestanden zijn slechts bestemd voor de persoon of de entiteit aan wie zij is gericht en bevat mogelijk vertrouwelijke informatie die wettelijk is beschermd. Indien deze e-mail bij vergissing bij u terecht is gekomen, wilt u dan contact met ons opnemen door dit bericht retour te zenden, ons te bellen of te faxen? Het is dan verboden om dit bericht te lezen, te kopiƫren of te verspreiden. Het is eveneens verboden gebruik te maken van de inhoud van dit bericht of om actie te ondernemen in relatie tot de inhoud ervan. Wij verzoeken u in dit geval de e-mail te verwijderen uit digitale bestanden en afdrukken te vernietigen.

Overeenkomst.nu is niet aansprakelijk voor virussen in dit e-mailbericht of enige bijlage. Overeenkomst.nu kan verder op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor of in verband met de gevolgen van of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig dan wel het niet tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van dit bericht.

E-mail die vanuit of naar e-mailadressen binnen het domein van Overeenkomst.nu wordt gestuurd, kan door ons gelezen en bewaard worden.