Page content

Volmacht

Volmacht

Als ondernemer leidt u een druk bestaan en blijkt het wellicht niet altijd haalbaar om alles zelf te doen. Of u wilt er zeker van zijn dat uw bedrijf in goede handen is als u er zelf niet bent om de onderneming te leiden. Vaak is het zo dat u als bestuurder echter de enige bent die de bevoegdheid heeft om bepaalde beslissingen te nemen of om overeenkomsten aan te gaan. Als u een taak, bijvoorbeeld het voeren van onderhandelingen of het tekenen van een contract, door iemand anders binnen uw onderneming of door iemand die daarbuiten staat wilt laten uitvoeren, kunt u dit doen door iemand daarvoor de volmacht te geven. De volmacht (of machtiging) wordt bij voorkeur schriftelijk vastgelegd, maar kan ook mondeling, of zelfs stilzwijgend ontstaan.

Volmacht opstellen

In een volmacht dient duidelijk omschreven te staan welke taken en rechtshandelingen tot de verantwoordelijkheden van de gevolmachtigde behoren en wat de grenzen daaraan zijn. Dit laatste is vooral van belang, omdat u er zeker van wilt zijn dat de gevolmachtigde niet meer doet dan wat u voor ogen had. U dient in de volmacht aan te geven wanneer deze ingaat, bijvoorbeeld per direct of pas wanneer er iets gebeurt waardoor u niet meer in staat bent om deze zaken zelf te doen.

De algemene en bijzondere volmacht

De wet kent twee soorten volmachten: een algemene volmacht en een bijzondere volmacht. Een algemene volmacht houdt in dat u iemand machtigt voor al uw zaken en rechtshandelingen, bijvoorbeeld wanneer u op vakantie gaat en iemand uw zaken moet behartigen tijdens uw afwezigheid. Hierbij kunt u bepaalde bevoegdheden uitdrukkelijk uitsluiten van de volmacht. Er is sprake van een bijzondere volmacht wanneer u iemand machtigt voor het verrichten van een bepaalde (soort) rechtshandeling of voor een bepaald doel.

Kenmerkend voor de volmacht

Kenmerkend voor de volmacht is dat de gemachtigde handelt uit uw naam. Dit wil zeggen dat u juridisch gebonden bent aan de door de gevolmachtigde uitgevoerde handelingen en de door hem gesloten overeenkomsten, ook al voert de gemachtigde de feitelijke handelingen uit. Wanneer dit mogelijk is, is het daarom van belang om de handelingen van de gevolmachtigde goed te controleren. Als de reden van de volmacht uw afwezigheid is, is het van nog groter belang om de taken van de gevolmachtigde vooraf goed te bespreken en vast te leggen.

Wilt u iemand volmachtigen voor al of bepaalde van uw taken? Overeenkomst.nu kan u helpen bij het opstellen van een goede volmacht, zodat u er zeker van bent dat uw exacte wensen en bedoeling ook goed op papier komen. Voor meer informatie of een offerte kunt u altijd contact met ons opnemen.