Page content

Leaseovereenkomst

Leaseovereenkomst

Een leaseovereenkomst regelt de afspraken tussen de verstrekker en de ontvanger van een lease.

Lease is een vorm van kredietverschaffing die kenmerken heeft van zowel huur als huurkoop. Bij lease is sprake van verstrekking van (het gebruik van) een zaak door de verstrekker (de lessor) aan de ontvanger (de lessee). De lessor schaft het goed aan en de lessee betaalt deze aankoop in termijnen terug.
Lease wordt geregeld in een leaseovereenkomst. Lease is niet in de wet geregeld.

Vormen van lease

Er zijn twee vormen van lease:

Operational lease

Operational lease: deze vorm lijkt veel op huur. Juridisch gezien is er dan ook bijna geen verschil tussen beiden. In de praktijk zijn er wel kleine verschillen. Waar bij huur de huurder meestal de keuze heeft uit door de verhuurder aangeboden zaken, is er bij lease sprake van een zaken dat speciaal is afgestemd op de wensen van de lessee. Een bekend voorbeeld is een leaseauto.

Financial lease

Financial lease: Financial lease heeft niet zozeer overeenkomsten met huur, maar met huurkoop. Huurkoop is een bijzondere vorm van koop op afbetaling die geregeld wordt in afdeling 2 van Boek 7A het Burgerlijk Wetboek. De zaak wordt gekocht door de lessor en vrijwel voor de gehele economische levensduur van de zaak wordt deze zaak geleased door de lessee. De lessee betaalt het aankoopbedrag plus rente, kosten en winst van de lessor, tijdens de looptijd van de leaseovereenkomst in termijnen terug. Na afbetaling van alle periodieke vergoedingen kan de lessee door middel van een koopoptie eigenaar worden van het geleasede.

Leaseovereenkomst versus huurovereenkomst

Het verschil tussen huur en lease laat zich dus het best verklaren dus te kijken naar het onderscheid van de beide lease-varianten. Bij financial lease staat de financiering van het goed door de lessor centraal, terwijl bij operational lease het gebruik van het goed door de lessee centraal staat. Slechts bij financial lease is er een duidelijk verschil met huur te noemen. Een leaseovereenkomst laat zich dus kwalificeren als een huurovereenkomst of een huurkoopovereenkomst.