Page content

Koopovereenkomst

Koopovereenkomst

Van een koopovereenkomst is in juridische termen sprake indien een verkoper zich verbindt een zaak te geven aan een koper tegen betaling van een prijs. Van belang hierbij is dat dergelijke afspraken altijd betrekking dienen te hebben op tastbare zaken. Bij dienstverlening of het vervaardigen van een werk is in juridische zin dan ook geen sprake van een koopovereenkomst.

Koopovereenkomsten zijn daarom vooral van belang voor winkeliers of handelaren. Ook een particulier die tweedehands spullen via Marktplaats verkoopt, sluit daarbij koopovereenkomsten met zijn kopers.

Omdat het verkoopproces in de detail- en groothandel het kloppend hart van het bedrijf vormt, is het van belang dat ondernemers in deze branches de nodige aandacht besteden aan de manier waarop zij met hun kopers contracteren. Het gaat hierbij niet alleen om de inhoud van het koopcontract. Het is minstens zo belangrijk dat een koopcontract gemakkelijk gehanteerd kan worden door alle verkoopmedewerkers binnen het bedrijf en ook door uw klanten niet als drempel wordt ervaren om met uw bedrijf in zee te gaan. Kortom: belangrijke risico’s dienen te worden afgedekt zonder onnodige formaliteiten en procedures.
Veel bedrijven die voortdurend min of meer gelijkwaardige zaken verkopen zullen over het algemeen een standaardmodel van een koopovereenkomst hanteren. In een dergelijk model worden de belangrijkste variabele kernbedingen opgenomen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:

  • Prijs;
  • Levertijd;
  • Betalingstermijn.Naast een goed model koopovereenkomst is een goede bijbehorende set algemene voorwaarden van groot belang. Door algemene voorwaarden steeds bij een koopovereenkomst te hanteren worden uw belangrijkste risico’s telkens ondervangen en bespaart u een hoop tijd met het opstellen van uw contracten.