Page content

Geheimhoudingsovereenkomst

Geheimhoudingsovereenkomst

Wanneer is een geheimhoudingsovereenkomst voor een ondernemer van belang?

Succes bereik je meestal niet alleen. Want om als ondernemer je doelen te behalen is een goede samenwerking met anderen noodzakelijk. Zo delegeert u wellicht verkooptaken aan een werknemer, of besteedt u deze uit aan een marketingbureau. Misschien werkt u wel eens samen met een directe concurrent aan een gezamenlijk project, of bent u met een ander bedrijf in gesprek over een fusie of overname?

In dergelijke gevallen is het uitwisselen van informatie over uw bedrijf en de markt vaak noodzakelijk om deze samenwerking tot een wederzijds succes te maken. Het is daarbij dan wel belangrijk dat deze waardevolle gegevens vertrouwelijk worden behandeld en niet zo maar met anderen worden gedeeld.

Een geheimhoudingsovereenkomst of geheimhoudingsverklaring  kan voorkomen dat iemand anders met uw opgebouwde kennis aan de haal gaat. Door zo’n overeenkomst of verklaring te ondertekenen belooft iemand de aan hem toevertrouwde informatie niet aan anderen te verspreiden. Zonder sanctie in het vooruitzicht is een dergelijke belofte op zichzelf echter niet veel waard. Het is daarom verstandig om op het schenden van een dergelijke geheimhoudingsafspraak altijd een contractuele boete, of de verplichting tot het betalen van een schadevergoeding overeen te komen.

Wat is een geheimhoudingsovereenkomst

In het Engels wordt de geheimhoudingsovereenkomst een non-disclosure agreement, of een confidentiality agreement genoemd. Verder wordt de term “geheimhoudingsovereenkomst” in het alledaagse taalgebruik vaak verwisseld met de term “geheimhoudingsverklaring”. Voor een jurist bestaat er echter een genuanceerd verschil tussen beide termen.

Waar het bij een verklaring namelijk om een eenzijdige belofte gaat, staat bij de juridische term “overeenkomst” voorop dat het om een wederzijds akkoord tussen twee of meerdere partijen gaat. Als geheimhouding onderdeel uitmaakt van meerdere afspraken over samenwerking, verdient het gebruik van de term “geheimhoudingsovereenkomst” daarom in de meeste gevallen de voorkeur boven de term “geheimhoudingsverklaring”.

Geheimhoudingsverklaring werknemer

De geheimhoudingsverklaring werknemer is een van de meest voorkomende voorbeelden van een geheimhoudingsverklaring. Een dergelijke belofte kan als eenzijdige verklaring in een bijlage bij het arbeidscontract worden opgenomen. Vaker zal de verplichting tot geheimhouding in de arbeidsovereenkomst echter in de vorm van een geheimhoudingsbeding worden opgenomen.