Page content

Escrowovereenkomst

Escrowovereenkomst

De escrowovereenkomst is een contract waarbij twee of meerdere contractspartijen een onafhankelijke derde – bijvoorbeeld een notaris, bank of trustkantoor – aanstellen om een door de ene partij (bijvoorbeeld een koper of een opdrachtgever) gestorte zekerheid, meestal een geldsom, in beheer te nemen en deze pas aan de andere partij uit te keren wanneer deze wederpartij aan al zijn afgesproken voorwaarden voor vergoeding van zijn prestatie of levering heeft voldaan.

De escrowovereenkomst beoogt daarmee aan beide partijen de zekerheid en bescherming te bieden dat deze over en weer hun wederzijdse afspraken zullen nakomen.

Doordat de koper of opdrachtgever vooraf een overeengekomen bedrag in depot stort, verkrijgt de opdrachtnemer de zekerheid dat de overeengekomen vergoeding ook daadwerkelijk aanwezig is. Dit beperkt dus het financiële risico voor opdrachtnemer of verkoper tegen betalingsverzuim van opdrachtgever of verkoper.

De koper of opdrachtgever, daarentegen, verkrijgt de zekerheid dat zijn vooruitgestorte zekerheid pas wordt uitgekeerd nadat door verkoper of opdrachtnemer door hem aan alle overeengekomen prestaties is voldaan.

    Comment Section

    0 reacties op “Escrowovereenkomst

    Plaats een reactie


    *