Page content

Distributieovereenkomst

Distributieovereenkomst

Wanneer producten op de markt worden verspreid door een distributeur, dan gebeurt dat op basis van een distributieovereenkomst. De distributeur koopt de producten in bij een leverancier en verkoopt deze onder eigen naam en voor eigen rekening door. Hij verkrijgt het recht om dit te doen door het sluiten van een distributieovereenkomst met de leverancier. Wanneer de leverancier aan de distributeur heeft geleverd wordt deze eigenaar van de desbetreffende producten. Verwar de distributieovereenkomst dus niet met een agentuurovereenkomst.

Distributieovereenkomst opstellen

Bij het opstellen van een distributieovereenkomst is het verstandig om onder meer te denken aan de volgende punten: een omschrijving van het product, het bepalen van het afzetgebied, het al dan niet afspreken van exclusiviteit, het overeenkomen van een concurrentiebeding, het al dan niet afspreken van een minimale afnameplicht, de mogelijkheid van de distributeur tot het overdragen van zijn rechten aan een eventuele opvolger, prijzen, kosten, garanties, aansprakelijkheid, duur en beëindiging van de overeenkomst.

Distributieovereenkomst exclusiviteit

In de distributieovereenkomst kan exclusiviteit worden afgesproken. Dit houdt in dat de distributeur de enige is die het recht krijgt om de afgesproken producten te verkopen. Deze exclusiviteit geldt meestal voor een bepaald gebied, bijvoorbeeld Europa, Nederland of Noord-Brabant. Tevens kan worden afgesproken dat ook de leverancier zelf zijn product of dienst in dat gebied niet meer mag verkopen.

Minimale afnameplicht

De leverancier en de distributeur kunnen afspreken dat de distributeur per periode voor een bepaald minimumbedrag of een bepaalde minimumhoeveelheid afneemt van de leverancier. Deze minimale afnameplicht en het afspreken van exclusiviteit kunnen aan elkaar worden gekoppeld, bijvoorbeeld door vast te leggen dat bij het niet halen van de bepaalde minimale afname de exclusiviteit van de distributeur komt te vervallen.