Page content

Bijzondere overeenkomst

Een bijzondere overeenkomst is een contractvorm waarvoor de wet – naast de algemene regels voor overeenkomsten en verbintenissen – aanvullende regels kent. Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is geheel gewijd aan dit type contracten.

Daarnaast is een beperkt aantal bijzondere overeenkomsten nog altijd opgenomen in boek 7A BW. De contractvormen die nog in dit deel van de wet staan zouden na modernisering ook een plaats moeten krijgen in boek 7 BW. Het lijkt erop dat deze verbeteringsslag op dit moment weinig prioriteit krijgt van de overheid. Het is daarom onduidelijk of en wanneer het restant van de bepalingen in Boek 7A Burgerlijk Wetboek (BW) daadwerkelijk zal verhuizen naar een vaste plek in boek 7 BW.

 

    Comment Section

    0 reacties op “Bijzondere overeenkomst

    Plaats een reactie


    *