Page content

Zelf een contract opstellen? Download 24 gratis voorbeelden

1. Aannemingsovereenkomst
2. Agentuurovereenkomst
3. Arbeidsovereenkomsten

3.1 Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd
3.2 Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

4. Architectenovereenkomst
5. Bemiddelingsovereenkomst makelaar
6. Bruikleenovereenkomst
7. Freelanceovereenkomst
8. Geldleningsovereenkomst
9. Huurovereenkomsten

9.1 Huurcontract woning
9.2 Huurcontract 7:290-bedrijfsruimte (detailhandel / horeca)
9.3 Huurcontract overige bedrijfsruimte

10. Indeplaatsstellingsovereenkomst
11. Intentieovereenkomst
12. Koopoptie
13. Koopovereenkomsten

13.1 Koopovereenkomst product
13.2 Koopovereenkomst woonruimte

14. Samenwerkingsovereenkomst
15. Service level agreement
16. Vaststellingsovereenkomst bij ontslag
17. Volmacht


Aannemingsovereenkomst – gratis voorbeeld

aannemingsovereenkomstVan aanneming van werk is sprake als de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs. De afspraken tussen aannemer en opdrachtgever worden vastgelegd in een aannemingsovereenkomst en moeten voldoen aan de voorwaarden uit het Burgerlijk Wetboek.

Download hier de aannemingsovereenkomst – Gratis voorbeeld >>>

 


Agentuurovereenkomst – gratis voorbeeld

agentuurovereenkomst

Een handelsagent bemiddelt en onderhandelt in opdracht van een opdrachtgever – de principaal – over het tot stand brengen van overeenkomsten met derden. De agent ontvangt in ruil hiervoor een commissie of provisie. De afspraken tussen agent en principaal moeten voldoen aan de wettelijke eisen en worden vastgelegd in een agentuurovereenkomst.

Download hier de agentuurovereenkomst- Gratis voorbeeld >>>

 


Gratis voorbeelden arbeidsovereenkomsten

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd – gratis voorbeeld

arbeidsovereenkomst-voorbeeld

De afspraken tussen werkgever en werknemer met betrekking tot een arbeidsrelatie die afloopt op een vastgestelde einddatum (tijdelijk contract), worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd.

Download hier de arbeidsovereenkomst bepaalde tijd – Gratis voorbeeld >>>

 

 

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd – gratis voorbeeld

arbeidsovereenkomst-voorbeeld

Indien er een arbeidsrelatie wordt aangegaan waarbij de werknemer een vast contract krijgt aangeboden, spreek je van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In een dergelijk geval wordt er geen einddatum overeengekomen.

Download hier de arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd – Gratis voorbeeld >>>

 

 


Architectenovereenkomst – gratis voorbeeld

architectenovereenkomst-voorbeeld

Een architect speelt een belangrijke rol in het bouwproces. Zijn taken kunnen verder gaan dan alleen het ontwerp van een bouwwerk. Vaak verzorgt een architect ook de constructieberekeningen, vergunningen, bouwbegeleiding, en coördinatie. De architectenovereenkomst is het schriftelijke contract dat de afspraken tussen opdrachtgever en architect vastlegt.

Download hier de architectenovereenkomst- Gratis voorbeeld >>>

 


Bemiddelingsovereenkomst makelaar – gratis voorbeeld

bemiddelingsovereenkomst

Wilt u een makelaar inschakelen voor de verkoop of verhuur van een woning of een bedrijfspand? De bemiddelingsafspraken over o.a. looptijd, vraagprijs, bevoegdheden, opzeggingsmogelijkheden, provisie, etc. legt u vast in een bemiddelingsovereenkomst makelaar.

Download hier de bemiddelingsovereenkomst makelaar – Gratis voorbeeld >>>

 


Bruikleenovereenkomst – gratis voorbeeld

bruikleenovereenkomst

Wil je iets van een ander lenen? Of andersom: wil een ander iets van jou lenen en vind je het belangrijk om hierover onderling een aantal afspraken vast te leggen? Maak dan gebruik van onze gratis bruikleenovereenkomst.

Download hier de bruikleenovereenkomst – Gratis voorbeeld >>>

 


Freelanceovereenkomst – gratis voorbeeld

freelanceovereenkomst-voorbeeld (1)

Heb je als zelfstandige een mooie opdracht gekregen, of wil je zelf bvepaalde werkzaamheden door een zelfstandige laten uitvoeren. Leg je afspraken dan zwart op wit vast in een freelanceovereenkomst. Dit is een overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Download hier de freelanceovereenkomst – Gratis voorbeeld >>>

 


Geldleningsovereenkomst – gratis voorbeeld

leningovereenkomst

Geld lenen of geld uitlenen? De afspraken over o.a. hoofdsom, looptijd, aflossing, rente, betalingsachterstanden, etc. leg je vast in een  leningovereenkomst.

Download hier de geldleningsovereenkomst – Gratis voorbeeld >>>

 


Gratis huurcontract voorbeelden

Huurovereenkomst woning – gratis voorbeeld

Huurcontract woning

De afspraken tussen huurder en verhuurder over de huur en verhuur van een woning leg je vast in een huurovereenkomst woonruimte.

Download hier het huurcontract woning – Gratis voorbeeld

 

Huurovereenkomst 7:290-bedrijfsruimte – gratis voorbeeld

huurcontract-winkel

Waar het Burgerlijk Wetboek spreekt van een bedrijfsruimte, wordt een bedrijfsruimte bedoeld als gedefinieerd in artikel 7:290 BW. Het gaat hierbij meestal om een winkel- of horecaruimte. Een huurder van een dergelijke ruimte geniet een hogere bescherming. Een huurovereenkomst 7:290 bedrijfsruimte moet daarom aan een aantal wettelijke voorwaarden voldoen.

Download hier de huurovereenkomst middenstandsbedrijfsruimte – Gratis voorbeeld >>>

Huurovereenkomst overige bedrijfsruimte – gratis voorbeeld

Huurcontract bedrijfsruimte
Een huurovereenkomst overige bedrijfsruimte wordt ook wel aangeduid als een huurovereenkomst 7:230A BW bedrijfsruimte.  Deze huurovereenkomsten zijn contracten die worden aangegaan voor ruimtes die niet zijn aan te merken als detailhandelsbedrijfsruimtes in de zin van artikel 7:290 BW. Het betreft dus een restcategorie. Een huurder van een dergelijke ruimte geniet minder wettelijke bescherming.

Download hier de huurovereenkomst overige bedrijfsruimte – Gratis voorbeeld


Indeplaatsstellingsovereenkomst – gratis voorbeeld

indeplaatsstellingsovereenkomstBij een indeplaatsstelling neemt een nieuwe contractant de rechten en plichten uit een overeenkomst van een bestaande contractant over. De afspraken hierover leg je vast in een indeplaatsstellingsovereenkomst.
Download hier de indeplaatsstellingsovereenkomst – Gratis voorbeeld >>>

 


Intentieovereenkomst – gratis voorbeeld

intentieovereenkomstDe eerste afspraken over een voorgenomen samenwerking met een collega-ondernemer regel je in een intentieovereenkomst.

Download hier de intentieovereenkomst – Gratis voorbeeld

 


Koopoptie – gratis voorbeeld

OptiecontractEen koopoptie verschaft aan de gerechtigde tot het optierecht de bevoegdheid om een bepaald goed op een later tijdstip tegen vooraf overeengekomen voorwaarden te kopen. Het betreft dus een recht en geen verplichting voor de bezitter van het optierecht. De afspraken omtrent een dergelijk optierecht leg je vast in een koopoptieovereenkomst.

Download hier de optieovereenkomst – Gratis voorbeeld >>>

 


Gratis koopovereenkomst voorbeelden

Koopovereenkomst – gratis voorbeeld

koopovereenkomst

Met een koopovereenkomst leggen de kopende en verkopende partij de bijzonderheden vast die zij met betrekking tot de koop van een bepaald goed onderling zijn overeengekomen.

Download hier de koopovereenkomst – Gratis voorbeeld >>>

 

Koopovereenkomst woning – gratis voorbeeld

koopovereenkomst

De bijzonderheden die van toepassing zijn bij de koop en verkoop van een woning worden vastgelegd in een koopovereenkomst woonruimte.

Download hier het koopcontract woning – Gratis voorbeeld >>>

 

Samenwerkingsovereenkomst – gratis voorbeeld

samenwerkingsovereenkomst-voorbeeldAfspraken over samenwerking met een collega-ondernemer regel je in een samenwerkingsovereenkomst.

Download hier de samenwerkingsovereenkomst – Gratis voorbeeld >>>

 


Service level agreement (SLA) – gratis voorbeeld

service level agreementEen afnemer van diensten kan met de partij die de betreffende diensten voor hem verricht een bepaald kwaliteitsniveau van dienstverlening overeenkomen. Hetgeen partijen hierover samen afspreken wordt door hen vastgelegd in een service level agreement (SLA), of in het Nederlands ook wel dienstenniveau-overeenkomst.

Download hier de service level agreement (SLA) – Gratis voorbeeld  >>>

 


Vaststellingsovereenkomst bij ontslag – gratis voorbeeld

vaststellingsovereenkomstAfspraken tussen werknemer en werkgever bij een ontslag met wederzijds goedvinden worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst bij ontslag.
Download hier de vaststellingsovereenkomst – Gratis voorbeeld

 


Volmacht – gratis voorbeeld

volmachtEen volmachtgever draagt bepaalde bevoegdheden aan een volmachtnemer over om namens hem bepaalde rechtshandelingen te mogen verrichten. De betreffende afspraken tussen beiden worden bezegeld in een overeenkomst van volmacht.

Download hier de overeenkomst van volmacht – Gratis voorbeeld >>>

Comment Section

33 reacties op “Zelf een contract opstellen? Download 24 gratis voorbeelden


Door Turker op 18 juni 2016

Super.


Door Vincent Jongedijk op 19 oktober 2016

Bedankt voor je feedback.


Door ino op 27 september 2016

Super! Snel en perfect contract.


Door Vincent Jongedijk op 19 oktober 2016

Bedankt voor je reactie.


Door P. Bijen op 27 januari 2017

Hallo,
Ik heb zojuist tweemaal geprobeerd een overeenkomst te downloaden maar helaas zonder resultaat.
Vr.Gr.


Door Vincent Jongedijk op 7 februari 2017

Beste Peter,

Dat is vervelend om te horen. Meestal gaat het goed 😉
Als je me aangeeft om welk voorbeeld het gaat, stuur ik het je direct toe.

Groet,
Vincent


Door Alies op 1 maart 2017

Hoi Vincent,
Ik wil als zzp’er in de zorg een andere zzp’er in de zorg inhuren voor een klein gedeelte van de opdracht. Ik blijf de eindverantwoordelijke en het aanspreekpunt van de opdrachtgever maar moet een aantal uren dienstverlening dus uitbesteden. Ik wil hier voor dit graag een overeenkomst met de andere zzp’er sluiten maar wil graag weten welk contractmodel ik hiervoor kan gebruiken. Ik heb zojuist de freelance overeenkomst gedownload, waarvoor dank, maar weet niet of dit de juiste is? Kun jij mij hier antwoord op geven?


Door Vincent Jongedijk op 12 juli 2017

Hoi Alies,

Deze vraag kan ik zonder verdere informatie niet zonder meer beantwoorden. Graag verder contact via p.m. en dan kunnen we kijken of ik iets voor je kan betekenen.

groet,
Vincent


Door Erik op 7 juli 2017

Hoi Vincent!
Allereerst bedankt voor deze site! en de moeite die je steekt in het beantwoorden van de vragen.

Ik probeerde zojuist het koopcontract te downloaden maar krijg daar de mail niet van, ik heb ook al in mijn spambox gekeken.
Zou jij dit contract naar mij toe kunnen sturen?

Alvast bedankt!
Erik


Door Vincent Jongedijk op 12 juli 2017

Hoi Erik,

Er was sprake van een verkeerde koppeling. Dit is inmiddels rechtgezet.

Groet,
Vincent


Door Pietie op 8 juli 2017

Hallo Vincent, ik krijg ook het koopcontract niet gedownload. 🙂


Door Vincent Jongedijk op 12 juli 2017

Hoi Pietie,

Dit probleem is opgelost. Je kunt het opnieuw proberen.

groet,
Vincent


Door Farid op 12 juli 2017

Dag Vincent.
Jouw model overeenkomsten hebben mij goed geholpen. Dank je wel


Door Vincent Jongedijk op 12 juli 2017

Hoi Farid,

Altijd goed om te zien dat de inhoud van deze site wordt gewaardeerd. Bedankt!


Door lambert op 14 juli 2017

Ha Vincent,
Zonder twijfel waardeer ik deze modellen enorm. Gewoon geweldig. Bedankt,
LambertDoor Richard op 1 augustus 2017

Link van Volmacht werkt niet!


Door Vincent Jongedijk op 12 september 2017

Beste Richard,

Ik heb het gecontroleerd en bij mij werkt het wel. Ook van andere gebruikers ontvang ik geen klachten.
Probeer het nogmaals met een andere device (bijvoorbeeld een desktop PC) en controleer je spam-postvak ajb.

Groet,
Vincent


Door Frank op 14 augustus 2017

Is de website nog actief? Heb een paar keer geprobeerd een model contract te downloaden maar het werkt niet.


Door Vincent Jongedijk op 12 september 2017

Beste Frank,

De site werkt gewoon, hoor.
Welk voorbeeld heb je niet kunnen downloaden?

Groet,
Vincent


Door Ji op 20 augustus 2017

Dag Vincent,
Zijn er geen engelstalige contracten? of vertaling van een contract?
Bedankt!


Door Vincent Jongedijk op 11 september 2017

Beste Ji,

Helaas. Deze website richt zich alleen op Nederlandse overeenkomsten.

Groet,
Vincent


Door Theo Bruinsma op 2 november 2017

Hoi Vincent
Samen met 4 vrienden hebben wij een dart team en zijn wij op zoek naar sponsor contracten hebben jullie die ook.
Zou voor ons veel makkelijker worden mocht dat zo zijn.
Groet Theo


Door Monique op 17 december 2017

Helaas lukt het mij ook niet om overeenkomsten te downloaden. Het gaat om de koopovereenkomst.
Balen maar ik lees dus dat meer mensen hier last van hebben. Teleurstellende ervaring dus met jullie site.


Door Mia op 17 december 2017

Ik moet voor mijn studie verschillende overeenkomsten zoeken, en kwam deze site tegen. handige website, makelijke navigatie en ook nog overzichtelijk. Geen problemen ondervonden met het downloaden.
Groetjes uit Suriname,


Door dimitri op 2 januari 2018

zeer goede voorbeeld contract, tis ook perfect voor mij


Door ben op 5 januari 2018

beste ik krijg het contract niet gedwonload gr ben


Door Claudy op 27 maart 2018

Mmmm er komt niks binnen….


Door Robin op 3 april 2018

Hallo, als ik het voorbeeld koopcontract probeer te downloaden werkt het niet (op zowel chrome als edge), terwijl het voorbeeld van service level agreement en samenwerkingsovereenkomst wel lukte. Als ik in de html code ga kijken, zie ik dat de ‘form’ element op de pagina van de koopcontract geen ‘action’ property heeft (waar normaal de url in staat waar het formulier heen moet). Kan dit gemaakt worden zodat ik en anderen het voorbeeld weer kunnen downloaden? Bij voorbaat bedankt.


Door Sam op 16 april 2018

Beste,
Ik krijg het voorbeeld koopcontract niet gedownload.. Is er een mogelijkheid deze alsnog te downloaden??
MVG
Sam


Door Joost op 23 april 2018

Kerel niks download fiks effe nu graag dankuwel


Door david op 10 mei 2018

hallo, het lukt niet mvg


Door Danny van holland op 18 mei 2018

Goede avond ik wil een lease bedrijf beginnen in bedden nou is mijn vraag heb ik hier vergunningen voor nodig alvast bedankt Ps zo nee kan u dan mij door verwijzen naar iemand die voor mij de lease contracten kan op stellen alvast bedankt

Plaats een reactie


*