Bruikleen

Bruikleen is de juridische term voor het “om niet” aan een ander in gebruik geven van een bepaald object. Het kenmerkende element hierbij is dus dat het gebruik zonder tegenprestatie plaatsvindt.

Is er wel sprake van een tegenprestatie? Dan is er veelal sprake van huur en zijn de wettelijke regels van bruikleen niet van kracht.